Sonuç Bildirgesi

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) ve Eurosolar Türkiye, rüzgar ve tüm diğer yenilenebilir enerji alanından konferansa katılan 400 katılımcıyı ve sergiyi gezen 1000 ziyaretçiyi misafir etti. Konferans, rüzgar kullanımının tüm yönlerini, ilgili politikalar, imalat, gelişim, işletme konularını ve özel olarak rüzgar enerjisinin büyük ölçekli entegrasyonu ve hibrid sistemler gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin entegrasyonuna odaklı konuları kapsadı.

Özellikle, Meksika Körfezindeki petrol akıntısı felaketinin ve sorumlu sanayilerin ve hükümetlerin durdurmak konusundaki açık yetersizlikleri karşısında, Konferans, bu kirleten ve sınırlı fosil enerji kaynaklarından derhal yenilenebilir enerjilere geçme çağrısı yaptı.

Konferans, devletlerin ve devlet kurumlarının, özellikle Almanya Çevre Bakanlığı, InWEnt ,UNESCO, IRENA ve tüm organizasyonlara Konferansı güçlendiren desteklerine teşekkür eder.

Konferans, onaylanması konferanstan hemen önce gerçekleşen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının hızlı gelişmesine dikkat çekti. Konferans, IRENA’nın kurucu üyelerinin, iç ve dış dirençleri aşma cesaretleri ve yenilenebilir enerjinin tüm dünyada hızla yerleşmesinde hayati önem taşıyacak bu önemli yapıyı kurmaları nedeniyle 2010 Dünya Rüzgar Enerjisi Ödülü ile ödüllendirildiğini memnuniyetle duyurur.

Konferansa, Uluslararası Jeotermal Birliği, Uluslararası Hidroelektrik Birliği, Uluslararası Güneş enerjisi Topluluğu ve Dünya Biyoenerji Birliğinin dahil olduğu Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ortaklığının üst düzey temsili ve katılımı gerçekleşti. Bu işbirliği, ortak vizyon ve %100 Yenilenebilir Enerjili Gelecek taahhüdü açısından özel değer taşımaktadır.

Konferans, başarısına katkıda bulunan herkese, özellikle Organizasyon Komitesi, konuşmacılar, sponsorlar, sergi katılımcıları ve gönüllülere teşekkür eder.

Konferans, Küresel Tarife Desteği programı teklifini onaylar. Konferans, Kuzey Amerika ve Afrikada ilk tarife desteği programlarının uygulamalarının başlamasını, bazı yönleriyle gelişme gerektirmelerine rağmen, hayati adımlar olması nedeniyle memnuniyetle karşılar

Konferans, Türkiye Hükümetinin, mevcut tarife desteği yasasını, rüzgar projelerine , yeni royalty ödemeleri ve cezalar gibi engeller eklemekten uzak durarak ve lisans verme sürecini, özellikle sadece onay bekleyen projeler için kolaylaştırarak iyileştirmesi için ısrarlıdır. Diğer ülkelerin ortaya koydukları örnekler takip edilmelidir.

Konferans, Topluluk Enerjisi kavramının tüm dünyada giderek daha fazla yerleştiğine dikkat çeker ve tüm dünyadaki toplulukları, kendi çevrelerindeki yenilenebilir enerjileri değerlendirerek yenilenebilir enerji şampiyonları olma konusunda cesaretlendirir. Hükümetleri, bu toplulukları, tarife desteği gibi doğru çerçeveler belirleyerek desteklemeye çağırır.

Bunlara ilaveten Konferans, aşağıdaki amaçları, politikaları ve eylemleri destekler:

1. Oyuncular arasında dengeyi sağlamak için tüm subvansiyonların kaldırılması ve dış (toplumsal) maliyetlerin dahil edilmesi.

2. Buna ulaşılana kadar, yenilenebilir enerjilerin gelişimini cesaretlendirmek için yeterli ve etkili tarife desteği gibi telafi edici yasal çerçeveler ortaya koymak ve özellikle küçük yatırımcılar için, uzun vadeli yatırımları teşvik edici yeterli mali güvence sağlamak.

3. Rüzgar enerjisinin mevcut elektrik sistemlerine entegrasyonunu iyileştirmek, küçük şebekeler oluşturmak ve yakın gelecekte entegre %100 yenilenebilir enerji üretimine ulaşmak için çeşitli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiyi büyütmek.

4. IRENA yı , Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansının koordinasyonu gibi çalışma programlarını hayata geçirmekte desteklemek.

5. Toplumun tüm kesimlerini katarak, siyasi iradeyi, yenilenebilir enerjinin vazgeçilmez bir şekilde kullanımına doğru gayretlendirmek üzere siyasi ve sosyal farkındalığı yükseltmek.

6. Yeni insan, sanayi, ifdari ve mali kapasiteler yaratmak ve yenilenebilir enerji için uygun, destekleyici ve bu konuya teksif olmuş yapıları ve kuruluşları desteklemek.

7. Yenilenebilir enerjinin payını artırarak, enerji üretimindeki genel giderleri azaltmak.

8. Özellikle iklim değişikliği müzakerelerinin bir parçası olarak sağlanan fonları kullanarak, yenileneblir enerjinin münhasıran gerçekleştirilmesi için uygun ulusal, bölgesel ve uluslararası mali mekanizmaları geliştirmek, kullanmak ve genişletmek ve Küresel Tarife Desteği Programını içeren Küresel yenilenebilir Enerji Yatırım Fonu başlatmak.

9. İklimin korunması konusunda etkin bir uluslararası anlaşmaya ulaşabilmek için , yenilenebilir enerjilerin anahtar rolünün artık kabul ve taahhüt edilemesi.

10. Yenilenebilir teknolojilerden tümüyle yararlanabilmek için gelişmekte olan ülkeleri, teknolojiye daha rahat ulaşbilmeleri için ve yerel yenilenebilir sanayilerini kurabilmeleri için desteklemek.

11. Tüm rüzgar enerjisi taraflarını, Mayıs 2011 de Kahire, Mısır’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansına katılmalarını beklemek.

Istanbul, 17 Haziran 2010

WWEC2010 Başkanları

Dr. Anil Kane
Başkan
Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği
Prof. Dr. Tanay Sidki Uyar
Başkan
Eurosolar Turkiye
Prof. Dr. Galal Osman
Başkan
Mısır Rüzgar Enerjisi Birliğ

Sergi:

9. Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı ve Yenilenebilir Enerji Sergisi
“RÜZGAR ENERJİSİNİN BÜYÜK ÖLÇEKTE ENTEGRASYONU”

15-17 Haziran 2010
HALİÇ KONGRE MERKEZI- İSTANBUL

Rüzgar enerjisi alanında önde gelen ve her yıl bir kıtada düzenlenen Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı ve Sergisi (WWEC), 15-17 Haziran tarihleri arasında İstanbul Türkiye’de gerçekleşecektir.

Konferans ve Sergi, rüzgar enerjisi teknolojisi, sanayisi ve politikalarının başlıca oyuncularının bir araya geldiği güçlü bir platform oluşturmayı ve stratejik kararları etkileyecek rüzgar enerjisi kullanımı ile ilgili en son bilgilerin ve teknolojilerin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Türkiye, yer aldığı coğrafyada son yüzyılda kullanılan fosil yakıtlar unutturana kadar kullandığı, Ege ve Akdeniz’in limanlarının canlılığı ve zenginliğini yaratan yelkenli teknelerinin ve Anadolu kentlerini besleyen toprağı sulayan, unu öğüten yeldeğirmenlerinin enerji kaynağı rüzgarı yeniden keşfediyor.

Rüzgar enerjisinde teknik potansiyelin 88000 MW olduğu Türkiye’de hükümetin, Cumhuriyetin 100 yılı olan 2023 yılında 20000MW kurulu kapasite olarak belirlediği rüzgar enerjisi gelişim hedefi ve yatırımcıların 80000MW’a varan lisans talepleri ile bu alana gösterdikleri ilgi, rüzgar enerji santrali projeleri için çok önemli yatırım fırsatları yaratıyor

İstanbul, dünyada ve Türkiye’de hızla artan yatırımlarla büyük bir gelişime tanık olduğumuz rüzgar enerjisi alanının bu önemli etkinliğine ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyor.