Konferans Başlıkları

%100 Yenilenebilire Geçişte Yerel veya Küresel Faaliyetler

 • Enerji Eğitimi ve Öğrenimi.
 • Yenilenebilir Enerjiler ve Toplum.
 • Her Seviyede Kapasite Geliştirme.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Değerlendirmesi.

Biyokütle

 • Küçük Ölçekli Biyokütle Yakma Enerji Üretimi.
 • Büyük Çaplı Uygulamalarda Elektrik ve Isı Üretimi için Biyokütle.
 • Biyokütle Gazlaştırma Enerji Üretimi ve Uygulamaları.
 • Biyokütle Kalıp Yakıtların Üretimi ve Uygulanması (atı Biyoyakıtlar: Peletler/Briketler).
 • Biyoenerji Kaynakları ve Potansiyelleri.
 • Orman ve Tarım Artıklarından Biyokütlenin Üretim Amaçlı Tedariği ve Lojistiği.
 • Evsel Biyogaz Üretimi ve Kapsamlı Kullanımı.
 • Biyoelektrik Üretimi.
 • Gelecekteki Ulaşım Sistemlerinde Biyoyakıtlar.
 • Biyokütlenin ve Biyoenerjinin Çevresel Sürdürülebilirliği.
 • Biyokütle ve Biyoenerjinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi.
 • Biyoenerjinin Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Entegrasayonu.
 • Ulusal Biyoenerji Politikaları ve Uluslararası İşbirliği Stratejileri.
 • Bioenergy National Policies and Strategies for International Cooperation.
 • Biyoenerji ve Biyoyakıt Pazarları ve Uluslararası Ticareti.
 • Biyokütle ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular.

Enerji Geçişi

 • Avrupa´daki Deneyimler.
 • Küresel Deneyimler.
 • Yerel Deneyimler.

Enerjiyle İlgili Ekonomik, Çevresel ve Politik Konular

 • Enerji Ekonomisi, Teşvikler.
 • Yenilenebilir Enerjinin Ticarileşmesi.
 • Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri.
 • Yasal Çerçeve.
 • Yenilenebilir Enerji Entegrasyonun Önündeki Engeller.
 • İklim Değişikliğinin Etkileri, Azaltımı ve Adaptasyonu.
 • Karbon Yönetimi ve Finans.
 • Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler.
 • Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği.
 • Dışsal Maliyetlerin ve Sosyal Faliyetlerin İçselleştirilmesi.

Fotovoltaik

 • PV Hücreleri, Malzemeler ve Bileşenler.
 • Gelişmiş Malzemeler ve Kavramlar.
 • Kristal Silikon Solar Hücreler ve Modüller.
 • İnce Film Silikon Solar Hücreler ve Modüller.
 • PV Sistemlerinin Tasarımı, Operasyonu ve Performansı.
 • PV Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu.
 • Yoğunlaştırılmış PV.
 • Açıkhava Performansı.
 • Hata Analizi.
 • Kullanım Ömrü Testi.
 • PV Temel İlkeleri ve Teknolojileriyle İlgili Diğer Konular.

Hidrojen & Yakıt Hücreleri

 • Hidrojen Enerji Sistemleri.
 • Hidrojen Üretimi.
 • Hidrojen Tedariği ve Depolaması.
 • Hidrojen Son Kullanım Teknolojisi.
 • Hidrojen Taşıtları.
 • Hidrojen Sistemleri için Malzemeler.
 • Hidrojen Üzerine Uluslararası Perspektifler.
 • Hidrojen Üzerine Devlet Politikaları.
 • Yakıt Hücreleri.
 • Nakliyede Yakıt Hücresi.
 • Yakıt Hücresi Enerji Tesisleri.

Jeotermal

 • Elektrik Üretimi.
 • Jeotermal Sahası.
 • Jeotermal Isı Pompaları.
 • Jeo-Isı.
 • Çevresel Konular.
 • Jeotermal ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular.

Mimaride “Enerji Verimliliği” ve “Sıfır/Artı Enerji” Kavramları

 • Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım.
 • Pasif Tasarım.
 • Artı Enerji Binaları.
 • Yeşil Binalar / Net Sıfır Enerji Binaları.
 • Solar Mimari ve Bina Entegrasyonu.
 • Gün Işığı.
 • Binalarda Enerjinin Rasyonel Kullanımı.
 • Gelişmiş HVAC.
 • Bina Malzemeleri ve Bileşenleri.
 • Akıllı Şehir.

Okyanus Enerjisi

 • Okyanus Enerjisi.
 • Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.
 • Okyanus Marin Biyokütle.
 • Derin Deniz Suyu Uygulamaları.
 • Enerji için Okyanus Kaynakları.

Rüzgar Enerjisi

 • Politikalar.
 • Saha Değerlendirmeleri ve Tahminleri.
 • Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.
 • Rüzgar Türbini Teknolojisi.
 • Tesis Tasarımı ve Yönetimi.
 • Şebeke Bağlantısı ve Elektrik Sistemleri.
 • Küçük ila Orta Rüzgar Türbinleri.
 • Büyük Rüzgar Türbini ve Rüzgar Çiftlikleri Uygulamaları.
 • Sosyal ve Çevresel Konular.
 • Rüzgar Enerjisi Aeroakustiği.
 • Enerji Karması.
 • %100 Yenilenebilir için İnovatif Depolama Teknolojileri, Yük Dengeleme ve Metodolojiler.
 • Çevre ve Havacılık ile Uyumlu Rüzgar Teknolojisi.

Sektörlerde %100 Yenilenebilir Enerjilere Geçiş

 • Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planları.
 • Kırsalda Enerji Tedariği.
 • Evsel / Yerleşimlerde Enerji Tedariği.
 • Endüstriyel Enerji Tedariği.
 • Ulaşımda Enerji Tedariği.

Solar Enerji

 • Solar Toplayıcılar.
 • Solar ve Isı Pompası Sistemleri.
 • Solar Domestik Sıcak Su ve Karma Sistemler.
 • Solar Soğutma ve Klima.
 • Endüstriyel ve Ticari Sistemler için Solar Isı.
 • Bölgesel Solar Isıtma ve Soğutma.
 • Solar Ocak.
 • Solar Distilasyon ve Solar Termal Desalinasyon.

Temiz Ulaşım Teknolojileri & Stratejileri

 • Ulaşım Sektöründe Yenilenebilir Enerji.
 • Ulaşım Elektrifikasyonu ve Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu.
 • Solar Enerjili Taşıtlar.
 • Hidrojen Taşıtları.
 • Politika, Planlama ve Ekonomi.
 • Ulaşımda Enerji Verimliliği.
 • Nakliye Uygulamaları.
 • Yenilenebilir Enerjiye Dayanan Sürdürülebilir Nakliye.