EUROSOLAR

EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliği, 1988 yılında, siyasi partilerden, kurumlardan, şirketlerden ve çıkar gruplarından bağımsız olarak hareket eden ve kâr amacı olmayan bir birlik olarak kuruldu. Birlik;

• Nükleer ve fosil enerji yerine, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını hedeflemiştir.

• Güneş enerjisinin her alanda yaygın olarak kullanılması için çalışmaktadır.

• Güneş enerjisi ile ilgili politikacıların, sanayicilerin, bilim adamlarının bir araya gelerek bu konuyu desteklemesi için çalışmalar yapmaktadır.

• Hükümetin, siyasi partilerin ve karar verici durumdaki tüm birimlerin yenilenebilir enerjileri daha çok ve etkin kullanması için çalışmalar yapmaktadır.

• Hedeflerini gerçek veriler üstüne kurmakta ve insanlığın hizmetine sunmak için çalışmaktadır.

EUROSOLAR, siyasi ve ekonomik planlar üreterek yenilenebilir enerjilerin kullanım alanlarını belirlemektedir. Piyasa koşulları içerisinde stratejiler belirleyerek ileriye dönük araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta, vergi indirimi /vergiden düşme alternatifleri de dahil güneş enerjisinin tarım, ulaşım ve inşaat sektöründe kullanılmasının yollarını açmaktadır.

EUROSOLAR, her seviyeden kişilerle çalışarak güneş enerjisi konusunda bir sosyal bilincin oluşmasını amaçlamaktadır.

EUROSOLAR, uluslararası ve ulusal seviyede pek çok konferans ve seminer düzenler.

EUROSOLAR, Haziran 2001´de kurulan Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyinin (WCRE) kurulmasında öncü olmuştur.

EUROSOLAR Yeşil Elektrik Sertifikası olarak adlandırabileceğimiz “Grüner Strom Label” belgesinin oluşturulması ve hazırlamasındaki en etkili kurum olmuştur.

EUROSOLAR, 1994 yılından beri ülke birimleriyle birlikte Avrupa Güneş Ödülü seçimlerini düzenlemektedir. Avrupa Güneş Ödülü, yenilenebilir enerji uygulamalarında üstün başarı elde etmiş kentlere, kişi kurum ve kuruluşlara verilmektedir.

Birliğin merkezi Bonn, Almanyadır ve en yüksek uluslararası organı Avrupa delegeleri meclisidir. Halen Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Macaristan, Türkiye ve Ukrayna’da ülke birimleri vardır.

www.eurosolar.de