Konferans Başlıkları

ULUSLARARASI % YÜZ YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI VE SERGİSİ

Türkan Saylan Kültür Merkezi
6-8 Ekim 2011, Maltepe – ISTANBUL

%100 Yenilenebilir enerjilere dayalı enerji üretimi rüyası artık gerçekleşiyor.

Teknolojilerin hızlı gelişmesi, yasal düzenlemelerin oluşması ve giderek artan kamuoyu farkındalığı, güvenli, sürdürülebilir ve mevcut enerji kaynaklarıyla rekabet edebilen fiyatlarda yenilenebilir enerji arzını artık mümkün hale getirdi.

Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliğinin Türkiye bölümü EUROSOLAR Türkiye tarafından organize edilen ve her yıl enerjinin son kullanım etkinliği ve yenilenebilir enerjiler alanındaki gelişmeleri takip etmek için tekrarlanacak olan IRENEC, Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansları ve Sergilerinin amacı, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru gerçekleşen bu tarihi dönüşümü desteklemek ve nükleer enerji ve karbon tutma teknolojileri olmaksızın yüzde 100 hedefine ulaşmaya katkıda bulunmaktır.

6-8 Ekim 2011 de Istanbul’da düzenlenecek IRENEC 2011, Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı ve Sergisi bütüncül bir program kapsamında birbirini takip edecek konferans ve eğitimler sürecinin, sonraki sürece yön verecek önem ve ağırlıkta ilk adımı olacaktır.

IRENEC 2011, fosil yakıtlara çok büyük oranda bağımlı günümüz dünyasında düşüncelerde değişime ve tartışmalara yol açacak en belirleyici başlıkları ele alacaktır.

KONFERANS

IRENEC 2011, 6-8 Ekim 2011´de Türkan Saylan Kültür Merkezi, Maltepe, İstanbul´da düzenleniyor. Seçkin bir uluslararası katılımcı kitlesi, bu iddialı, heyecan verici ve gerçekleşmesi artık mümkün vizyonu paylaşmak, karşılaşılan sorunları ve fırsatları ele almak için bir araya gelecekler.

Konferans Başlıkları

 1. Geleceğin Teknolojileri ile Geleceği Planlamak
 2. Doğa ve İnsan Etkinliklerinin İlişkileri ve Etkileşimleri
 3. Rüzgar Türbin Teknolojileri
 4. Güneş Enerjisinden Proses Isısı Üretimi
 5. Güneşten Elektrik Üretmek
 6. Biokütle Enerjileri ve Teknolojileri
 7. Jeotermal Enerji Uygulamaları
 8. Sıfır Enerjili Binalar
 9. Sanayide Son Kullanımda Enerji Verimliliği
 10. Ulaşımda Son Kullanımda Enerji Verimliliği
 11. Yenilenebilir Enerjilerin Depolanması
 12. Enerjinin Son Kullanım Verimlili€i ile Yenilenebilir Enerjiler Dayanıflması
 13. Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi
 14. Enerji-Çevre-Ekonomi Entegre Karar Destek Araçları
 15. %100 Yenilenebilir Enerjiler için Eğitim
 16. Yenilenebilir Enerji Teknisyenlerinin, Mühendislerinin, Öğretmenlerinin, Karar Vericilerinin ve İşadamlarının Eğitimi
 17. Zararlı Sübvansiyonlar
 18. İklim Değişikliği; Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması ve Adaptasyon
 19. Yenilenebilir Enerjiler için Akıllı Şebeke (Smart Grid) Uygulamaları
 20. Sıfır Karbonlu Kentler, Yerel Yönetimlerde Enerjinin Son Kullanım Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiler
 21. Yenilenebilir Enerjilerin Finansmanı