2012 Güneş Ödülleri

AVRUPA GÜNEŞ ÖDÜLÜ 2012 SONUÇLARI

Ödül töreni 7 Aralık 2012 tarihinde KfW Bankengruppe Berlin şubesinde yapıldı.Ödüllerin dağılımı:

▶ Kentler, Belediyeler, Bölge Konseyleri, Kamu Hizmet Birimleri Kategorisinde;
Zagreb, Karlovac, Krapina-Zagorje Kasabası ve Zagreb (Hırvatistan)

▶ Yenilenebilir Enerji Tesisleri Sahipleri veya İşletmecileri Kategorisinde;
Umwelt Arena AG (İsviçre)

▶ Yerel ve Bölgesel Birlikler/Organizasyonlar Kategorisinde;
Som Energi (İspanya)

▶ Güneş Mimarisi ve Şehir Planlaması kategorisinde;
• Architect Silvio d’Ascia (İtalya), (Fransa)
• Int. Building Exhibition IBA Hamburg and research group Professor Dieter D. Genske (Almanya)

▶Bireysal Katkı Özel Başarı Ödülü;
• Franz Niessler (Avusturya)
Ödül kazanan kişi ve kuruluşlar, aşağıda isimleri verilen tecrübeli bir jüri heyeti tarafından seçilmiştir:
Prof. Peter Droege, President EUROSOLAR; Gallus Cadonau, Solar Agentur Schweiz; Prof. Manfred Hegger, Architect; Wolfgang Hein, EUROSOLAR Austria; Rosa Hemmers, EUROSOLAR Germany; Preben Maegaard, Nordic Folkecenter; Werner Oerter, KfW Bankengruppe; Dr. Josep Puig, EUROSOLAR Spain; Francesca Sartogo, EUROSOLAR Italy; Prof. Tanay Sidki Uyar, EUROSOLAR Turkey; Olaf Weber, KfW Bankengruppe; Irm Scheer-Pontenagel.

2012 AVRUPA GÜNEŞ ÖDÜLLERİ BAŞVURU ÇAĞRISI

EUROSOLAR TÜRKİYE ULUSAL GÜNEŞ ÖDÜLÜ SEÇİMLERİ   

EUROSOLAR Avrupa Güneş Ödülü, 1994 yılından bu yana her yıl, yenilenebilir enerjilerin kullanımında başarılı uygulamalar sergilemiş, şehirler, belediyeler, birlikler ve topluluklar, bireyler,kurumlar,firmalar, mühendisler, mimarlar ve organizasyonları ödüllendirir.. Ödülün amacı yenilenebilir enerjilere kamuoyunun ilgisini yaratmak ve yükseltmektir. Yenilenebilir enerji uygulamalarında yenilik, yaratıcılık ve sağlanan yarar değişik kategorilerde ödüllendirilir.  Ödüller için yarışma, tüm EUROSOLAR üye ülkelerinde eş zamanlı olarak düzenlenir. Avrupa Güneş Ödülleri, her ülkede ulusal ödüle layık görülen projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda  seçilenlere verilir.

Avrupa Güneş Ödülleri Kategorileri;

–          Kentler, belediyeler, beldeler, kamu hizmet kurumları
–          Sanayi ve Ticari kuruluşlar, çiftçiler
–          Yenilenebilir enerji tesisi sahipleri, işletmecileri
–          Mimari projeler ve şehir planları
–          Medya, basın yayın kuruluşları
–          Ulaşım sistemleri
–          Eğitim ve mesleki eğitim projeleri
–          Bireysel çalışmalar için özel başarı ödülü

Başvuru: 

Farklı ödül kategorileri için başvurular, www. eurosolar.org.tr adresindeki  Güneş Ödülü Başvuru Formunu doldurarak, ekleriyle birlikte CD-ROM olarak EUROSOLAR Türkiye’ye, e-posta, faks veya posta yolu ile her yıl açıklanan başvuru tarihinde  gönderilir.

Tüm başvurular aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir;

–          Tam iletişim bilgileri
–          Özet tanıtım (Bir  A4 sayfa)
–          Proje adı
–          Başvurulan kategori adı
–          Destekleyici belgeler ( fotoğraf, fonksiyon şemaları, gazete yazıları, videolar v.b)

Başvurular için esas olan, bir sayfalık özet tanıtımın , projenin özelliklerini açıklayan, yenilenebilir enerjilerin rolünü açıklayan ve belirleyici rakamlar veren şekilde hazırlanmasıdır.

Projenin uygulanmış olması veya başvurulan  yıl içinde tamamlanacak olması gereklidir.

EUROSOLAR Türkiye’nin belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilen ve seçilen başvurular, diğer ülke başvuruları ile birlikte değerlendirilmek üzere EUROSOLAR Bonn merkezine yollanır ve bir hakemler heyeti tarafından kazananlar belirlenir.

2012 Güneş Ödülleri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.                                                                                                                                        

ÖNEMLİ NOT: Başvuru formunu doldurarak aşağıdaki mail adreslerine iletmenizi rica ediyoruz.

eurosolar@eurosolar.org.tr