Güneş Ödülleri

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği EUROSOLAR, 1994 yılından bu yana, yenilenebilir enerjilerin sonuç getiren, yaratıcı, yenilikçi ve sıra dışı uygulamalarını Avrupa Güneş Ödülü ile ödüllendirmektedir.

Avrupa Güneş Ödülü, tüm dünyada alanında verilen en köklü ödüldür ve yenilenebilir enerjilerin tanınması, yaygınlaşması ve teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ödül, özellikle, yerel, bireysel veya topluluk olarak yapılan başarılı çalışmaları görünür kılmayı, tanıtmayı hedefler.

Her yıl, birliğe bağlı 14 ülke birimlerinin kendi bölgelerinden ödüle aday gösterdikleri uygulamalar, belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilir ve 10 farklı kategoride seçilenlere ödülleri, yıl sonunda birliğin belirlediği bir Avrupa kentinde yapılan bir törenle verilir.

Ödül  başvuru tarihlerinin duyurusu her yıl  ülke birimleri tarafından  duyurulur.

EUROSOLAR Türkiye, ayrıca, Avrupa Güneş Ödülüne aday göstereceği uygulamalar arasından teşvik etme amacıyla seçtiği başvurulara Türkiye Güneş Başarı Ödülü verir.

Tüm başvurular aşağıdaki bilge ve belgeleri içermelidir;

 • Tam iletişim bilgileri
 • Özet tanıtım (yarım A4 sayfa)
 • Proje adı
 • Başvurulan kategori adı
 • Destekleyici belgeler ( fotoğraf, fonksiyon şemaları, videolar v.b)

Başvurular için esas olan, yarım sayfalık özet tanıtımın (en fazla 1500 karakter) , projenin özelliklerini açıklayan, yenilenebilir enerjilerin rolünü açıklayan ve belirleyici rakamlar veren şekilde hazırlanmasıdır. Projenin uygulanmış olması veya 2017 yılı içinde tamamlanacak olması gerekmektedir.

Değerlendirilmenin ve ödüllendirmenin yapılacağı Güneş Ödülü Kategorileri:

 1. Kentler, Belediyeler, Bölge, Kent Konseyleri, Kamu Hizmet Birimleri
 2. Sanayi ve Ticari Kuruluşlar, Çiftçiler
 3. Yenilenebilir Enerji Tesisleri Sahipleri, İşletmecileri
 4. Yerel, Bölgesel Birlikler, Organizasyonlar
 5. Yeşil Mimari ve Şehir Planlaması
 6. Medya
 7. Öğrenim,  Mesleki Eğitim
 8. Ulaşım
 9. Bireysel Çalışmalar için Özel ödül
 10. Tek-Dünya İşbirliği

Güneş Ödülleri Başvuru Formu