Haberler

WWEC 2010 9. Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı Sonuç Bildirgesi

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) ve Eurosolar Türkiye, rüzgar ve tüm diğer yenilenebilir enerji alanından konferansa katılan 400 katılımcıyı ve sergiyi gezen  1000 ziyaretçiyi misafir etti. Konferans, rüzgar kullanımının tüm yönlerini, ilgili politikalar, imalat, gelişim, işletme konularını ve özel olarak rüzgar enerjisinin büyük ölçekli entegrasyonu ve hibrid sistemler gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin entegrasyonuna odaklı konuları kapsadı.

Özellikle, Meksika Körfezindeki petrol akıntısı felaketinin ve sorumlu sanayilerin ve hükümetlerin durdurmak konusundaki açık yetersizlikleri karşısında, Konferans, bu kirleten ve sınırlı fosil enerji kaynaklarından derhal yenilenebilir enerjilere geçme çağrısı yaptı.

Konferans, devletlerin ve devlet  kurumlarının, özellikle Almanya Çevre Bakanlığı, InWEnt ,UNESCO, IRENA ve  tüm organizasyonlara Konferansı güçlendiren desteklerine teşekkür eder.

Konferans, onaylanması konferanstan hemen önce gerçekleşen  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının hızlı gelişmesine dikkat çekti. Konferans, IRENA’nın kurucu üyelerinin, iç ve dış dirençleri aşma  cesaretleri ve yenilenebilir enerjinin tüm dünyada hızla yerleşmesinde hayati önem taşıyacak  bu önemli yapıyı kurmaları nedeniyle  2010 Dünya Rüzgar Enerjisi Ödülü ile ödüllendirildiğini memnuniyetle duyurur.

Konferansa, Uluslararası Jeotermal Birliği, Uluslararası Hidroelektrik  Birliği, Uluslararası Güneş enerjisi Topluluğu ve Dünya Biyoenerji Birliğinin dahil olduğu Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ortaklığının üst düzey temsili ve katılımı gerçekleşti. Bu işbirliği, ortak vizyon ve %100 Yenilenebilir Enerjili Gelecek taahhüdü  açısından özel değer taşımaktadır.

Konferans, başarısına katkıda bulunan herkese, özellikle Organizasyon Komitesi, konuşmacılar, sponsorlar, sergi katılımcıları ve gönüllülere teşekkür eder.

Konferans, Küresel Tarife Desteği programı teklifini onaylar. Konferans, Kuzey Amerika ve Afrikada ilk tarife desteği programlarının uygulamalarının başlamasını, bazı yönleriyle gelişme gerektirmelerine rağmen,  hayati adımlar olması nedeniyle   memnuniyetle karşılar

Konferans, Türkiye Hükümetinin, mevcut tarife desteği yasasını, rüzgar projelerine , yeni royalty ödemeleri ve cezalar gibi engeller eklemekten uzak durarak ve lisans verme sürecini, özellikle sadece onay bekleyen projeler için  kolaylaştırarak iyileştirmesi için ısrarlıdır. Diğer ülkelerin ortaya koydukları örnekler takip edilmelidir.

Konferans, Topluluk Enerjisi kavramının tüm dünyada giderek daha fazla yerleştiğine dikkat çeker ve tüm dünyadaki toplulukları, kendi çevrelerindeki yenilenebilir enerjileri değerlendirerek yenilenebilir enerji şampiyonları olma konusunda cesaretlendirir. Hükümetleri, bu toplulukları, tarife desteği gibi doğru çerçeveler belirleyerek desteklemeye çağırır.

Bunlara ilaveten Konferans, aşağıdaki amaçları, politikaları ve eylemleri destekler:

 1. Oyuncular arasında dengeyi sağlamak için tüm subvansiyonların kaldırılması ve  dış (toplumsal) maliyetlerin dahil edilmesi.
 2. Buna ulaşılana kadar, yenilenebilir enerjilerin gelişimini cesaretlendirmek için yeterli ve etkili tarife desteği gibi  telafi edici yasal çerçeveler ortaya koymak ve özellikle küçük yatırımcılar için, uzun vadeli yatırımları teşvik edici yeterli mali güvence sağlamak.
 3. Rüzgar enerjisinin mevcut elektrik sistemlerine entegrasyonunu iyileştirmek, küçük şebekeler oluşturmak ve yakın gelecekte  entegre %100 yenilenebilir enerji üretimine ulaşmak için çeşitli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiyi büyütmek.
 4. IRENA yı ,  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansının koordinasyonu  gibi çalışma programlarını  hayata geçirmekte desteklemek.
 5. Toplumun tüm kesimlerini katarak, siyasi iradeyi, yenilenebilir enerjinin vazgeçilmez bir şekilde kullanımına doğru gayretlendirmek üzere siyasi ve sosyal farkındalığı yükseltmek.
 6. Yeni insan, sanayi, ifdari ve mali kapasiteler yaratmak ve yenilenebilir enerji için uygun, destekleyici ve bu konuya teksif olmuş yapıları ve kuruluşları desteklemek.
 7. Yenilenebilir enerjinin payını artırarak, enerji üretimindeki genel giderleri azaltmak.
 8. Özellikle iklim değişikliği müzakerelerinin bir parçası olarak sağlanan fonları kullanarak, yenileneblir enerjinin münhasıran gerçekleştirilmesi için uygun ulusal, bölgesel ve uluslararası mali mekanizmaları geliştirmek, kullanmak ve genişletmek ve Küresel Tarife Desteği Programını içeren Küresel yenilenebilir Enerji Yatırım Fonu başlatmak.
 9. İklimin korunması konusunda etkin bir uluslararası anlaşmaya ulaşabilmek için , yenilenebilir enerjilerin anahtar rolünün artık kabul ve taahhüt  edilemesi.
 10. Yenilenebilir teknolojilerden tümüyle yararlanabilmek için gelişmekte olan ülkeleri, teknolojiye daha rahat ulaşbilmeleri için ve yerel yenilenebilir sanayilerini kurabilmeleri için desteklemek.
 11. Tüm rüzgar enerjisi taraflarını, Mayıs 2011 de Kahire, Mısır’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansına katılmalarını beklemek.

Istanbul, 17 Haziran 2010

WWEC2010 Başkanları

Dr. Anil Kane 
Başkan
Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği
Prof. Dr. Tanay Sidki Uyar 
Başkan
Eurosolar Turkiye
Prof. Dr. Galal Osman 
Başkan
Mısır Rüzgar Enerjisi Birliği